Hva vet Gud om fremtiden?

Kjenner din Gud fremtiden? Hitler kunne kommet inn på kunststudiet. Sånn ble det ikke. Kanskje har du spurt noen hvorfor selv, om forhold, tap og ulykker. Hvis Gud visste at det katastrofale skulle skje – hvorfor stoppet han det ikke?

Gud lot Hitler vokse opp og komme til makten. Mange mennesker har måttet klage sin sorg til høyere makter. Hvordan kan en god Gud se ødeleggelsen komme, uten å løfte en finger? Kan Gud være både god og allvitende?

Hvordan vi svarer, kan prege livet. Her er tre ulike syn:

1. Gud forutbestemte hva Hitler ville gjøre

Guds veier er uransakelige, og alt skjer med en hensikt! Dette synet er blitt hevdet av geniale tenkere, helt fra Augustin på 400-tallet, via Calvin på 1500-tallet, og i hele den senere reformerte tradisjonen. Gud er suveren og bestemmer alt.

Dette synet rimer imidlertid verken med min opplevelse av livet. Jeg opplever meg ikke styrt, og jeg kan ikke tro på en Gud som forutbestemte holocaust. Og alle bønner som er bedt -hva var vitsen? Predestinasjon skaper flere problemer enn det løser.

 • Pluss: Gud er allmektig og vet alt! Og selv trenger jeg ikke bekymre meg, siden fremtiden er planlagt i detalj av høyere krefter.
 • Minus: Gud er slem, og jeg er en robot.

2. Gud visste nøyaktig hva Hitler ville gjøre, men lot fri vilje bestemme

Det disktueres i dag om viljen egentlig sett er fri.  De fleste er enige om at den i alle fall er litt fri. Og Hitler fikk sin onde vilje.

Ser man på Guds makt som en bløtkake (eventuelt bare et kakediagram), kunne man tenke seg at deler av kaken er overgitt til frie agenters suverene vilje. Og den biten av kaken som er delegert bort, den er ugjenkallelig delegert. Det er kanskje et vakre bilde av Skaperen når mennesker lever menneskelige liv og gjør kjærlighetsfull valg som koster, enn om vi fikk autopilot straks vi var på vei til å gjøre noe dumt.

Delegert makt,  betyr at Gud ikke automatisk griper inn i situasjoner som skjærer seg. Å først gi fri vilje, for deretter å overstyre den, er per definisjon ikke fri vilje.

Videre er det endel av kaken som bare er lovmessigheter i naturen; om det regner mye, blir det flom. Om man hopper fra et høyt tak, brekker man beina. Og når evolusjonen og vill natur utfolder seg, får vi parasitter og merkelige dyr.

Dette livssynet klinger langt bedre i mine ører.

Men, dette synet er heller ikke uten problemer. Dersom Skaperen fra tidenes morgen visste alle detaljer rundt andre verdenskrig, burde han vel stoppet galskapen likevel?

 • Pluss: Gud er allmektig og vet alt, og noe av makten forvaltes av oss
 • Minus: Gud er fortsatt litt slem.

3. Gud visste ikke hva Hitler ville gjøre; fremtiden er åpen

Dette er det nesten ingen som mener. På den ene siden, løser synet veldig mye: Gud benyttet ikke sin allmakt til å stoppe Hitler, fordi han ikke kunne vite. Holocaust var altså verken forutbestemt eller kjent, før engler, demoner  og psykopater var i full sving.

Et ikke uvesentlig problem gjenstår: Hvis Gud ikke visste dette, så er han heller ikke allmektig eller allvitende. Eller Gud.

Her stopper de fleste diskusjoner.

Men så: Greg Boyd. Professor (og trommis!) Boyd er én av flere oppegående talsmenn for Open Theism; et åpent synt på Gud og fremtiden. I korte trekk:

 • Noen hendelser er forutbestemt av Gud, nemlig det som Gud selv har valgt å forutbestemme. Som skapelsen! Det Gud har bestemt, kan han også vite med sikkerhet vil skje.
 • Andre forhold ved fremtiden er kjente fordi Gud kjenner alt i nåtiden. Basert på massen til en stjerne, kan han vite når den vil dø ut.
 • Mange hendelser er overlatt til frie viljer, eksempelvis de fleste menneskelige valg. Her er det mange faktorer med i bildet. Gud kan tenke seg til sannsynlige scenarier, men ikke vite sikkert.
 • Alle forhold i fremtiden kan ikke være kjent, fordi fremtiden per definisjon ikke finnes i dag.

Jeg synes dette synet er spennende. Det rimer med en Gud som kan bli trist, glad, overrasket, angre og etterkomme ønsker.

Fremtiden ligger åpen -på ordentlig

Løsningen ligger i synet på fremtiden. Finnes fremtiden i dag? Eksisterer fremtiden i dag? Hvis den gjør det, vil en allvitende Gud kjenne den. Men hva hvis fremtiden er åpen, og ennå ikke finnes? Kanskje den bare er et uendelig sett med muligheter og potensiale?

Om fremtiden ikke finnes, kan den heller ikke kjennes.  Med andre ord: Gud er virkelig allvitende.

Dette synet er tiltalende, fordi det bekrefter opplevelsen av livet: Livet er fullt av muligheter! Vi kan bekjempe det onde! Mine valg er réelle!

 • Pluss: Gud er allmektig og allvitende, fri vilje er rell.
 • Minus: Kjetterstempel 🙂

Forutså Gud at Hitler ville forårsake millioners død? Jeg tror han så muligheten. Var han sikker? Det tror jeg ikke. Det lå kanskje en kime til noe godt, selv i Hitler;  rom for omvendelse og nye sjanser. Det var millioner av andre muligheter. Hitler valgte den verst tenkelige.

Med et åpent syn, gir det mening å påvirke fremtiden.

Kortversjon:

 • Det åpne synes hevder Gud er allmektig, og kjenner både fortiden, nåtiden og fremtiden
 • Fremtiden er ikke skrevet i stein som fortiden, og kan derfor kjennes bare som muligheter.
 • Gud kjenner imidlertid den delen av fremtiden han allerede har forutbestemt.

Mer?