Er Jesus og Gud den samme?

Er Jesus Gud?

Vi kristne sier gjerne at Gud ble menneske og døde på korset. Vi sier også at Gud er treenig, men klarer sjelden forklare hva dette betyr. Vi tyr til bilder, paradokser og historiske bekjennelser, før vi slutter av med et ord om at dette er for stort til å fatte.

Var dette egentlig så vagt for forfatterne av det nye testamentet? Her er en kjapp skisse til min forståelse av forholdet mellom Faderen og Sønnen i NT.

Jesus råder som Gud

1. Jesus er guddommelig. I motsetning til hva mange tror, var dette ikke et stridstema i den tidlige kirken. Selv de verste heretikerne trodde Jesus hadde en form for guddommelighet.

2. Jesus er ikke Faderen. Dette er også ukontroversielt. De få tidlige kristne som hevdet lignende ting, ble latterliggjort. Ingen store kirkesamfunn hevder dette  (offisielt).

3. Gud gjorde Jesus til konge, og overgav all makt i himmel og på jord til Jesus. Jesus er innsatt som konge av Gud. Kristus og Messias betyr det samme, nemlig: salvet (til konge). Ordet «konge» sier ikke oss så mye i dag, hvilket bringer oss over til:

4. Jesus er Gud over universet. NT-forfattere og tidlige kristne skrifter er veldig forsiktig med å bruke dette ordet om Jesus. Likevel er det dekkende; Jesus er Guds Sønn, og er således av samme natur (samme «ulla») som Faderen. Videre er all makt overgitt ham. Er ikke da Gud en egnet tittel?

5. Jesus vil trolig ikke fungere som Gud for alltid. Dette er litt klønete sagt; Jesus vil alltid ha sin fars natur. Men Jesu makt og funksjon som Gud, vil ifølge Paulus opphøre:

Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. 25 For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. 26 Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden. 27 For alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham. 28 Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.

Jeg har aldri sett noen uttale dette i klartekst, så jeg regner dette som litt kontroversielt. Men: jeg lar Paulus tale for seg.

6. Faderen er større enn Jesus. Jesus ble sendt av Faderen, ikke omvendt. Videre tilba han Faderen, og han var lydig mot sin Far. Det er ikke likegyldig hvem som er Far og Sønn! Dette punktet er imidlertid kontroversielt, da en viktig bekjennelse sier nettopp at de er like store. Etter min mening: Det er ikke grunnlag i NT eller tidlige kristne kilder for et likestilt syn.

7. Jesus er fortsatt underordnet Faderen i dag. Se v. 27b over. Dette er et viktig poeng: Jesus var ikke bare numerisk en annen enn Faderen i noen få år på jorden. Også i dag har han andre funksjoner. Han er mellommann, forbeder, og ikke minst konge (med delegert makt). Det er også interessant å merke seg alle stedene i NT det påpekes at Jesus (og ikke Gud) er dommer.

Men hva med …?

Bibelversene hvor Jesus kalles Herre og Gud: De brukes ikke her som erstatningsord for Faderen. Derimot nevnes ofte begge to med separate termer, særlig hos Paulus.

«Og Ordet var Gud»: Når teksten presenterer ved første øyekast ikke gir mening, må vi passe på å ikke lese for mye teologi ut av dette. Setningen både før og etter sier at Ordet var HOS Gud. Verset er derfor lite egnet til å velte en jødisk grasrotforståelse av monoteismen.

«Jeg og Faderen er ett» (Joh 10). Dette forklarer forfatteren i kapittel 17: Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Å være ett, betyr altså ikke hos Johannes at Jesus er Faderen.

Jeg er fortsatt ikke enig, og vil ha mine 5 minutter tilbake. Jeg kan kun hjelpe deg med det første: Skriv en kommentar  under, eller send mail til perandre @ gmail.com, så svarer jeg ved anledning!

TLDR;

NT forteller uanstrengt om Jesus som en annen enn Faderen, samtidig som det betones at Jesus nå er gjort til Herre over universet. Kanskje er det riktigere å si at Jesus ble gjort til Gud, enn at Gud ble til menneske.

Det er også verdt å poengtere at vi i NT ikke finner begrepet «Gud» brukt om Faderen og Sønnen samtidig, under ett.


Illustrasjon: Andrea Wahlberg

Denne artikkelen skal forhåpentligvis oppdateres med mer referanser og nyanseringer senere. All kritikk velkommen! -PA, juni 2015